Condiții comerciale generale

   1.ORIGINEA PIESELOR

GAM-RO este importator direct pentru piesele si accesoriile comercializate. Piesele sunt achizitionate direct de la producatorul marcilor sau de la reprezentantele adecvate si sunt in conformitate cu standardele de calitate practicate de fiecare marca.

   2.OFERTA DE PRET

Preturile ofertate de GAM-RO sunt bazate pe ofertele producatorilor/furnizorilor si au valabilitate conform ofertei. GAM-RO i-si pastreaza dreptul de a schimba preturile, in cazul in care si producatorul / furnizorul schimba la randul lui. Pentru a evita discrepantele, se recomanda reactivarea cererii in momentul efectuarii comenziilor

   COMANDA PIESELOR

Comanda pieselor se va face intotdeauna in scris pentru evitarea oricaror greseli.Comanda va contine datele de facturare ale beneficiarului, adresa de livrare, persoana de contact si numarul de telefon al acesteia, produsul comandat, cantitatea comandata si pretul la care a fost ofertat.

   3.LIVRAREA PIESELOR

Livrarea pieselor se face in conditiile stabilite in oferte. La cerere explicita a beneficiarului, expadierea pieselor se poate face si in regim de curierat rapid, cheltuielile fiind suportate de catre beneficiar.

Termenul informativ de livrare este cea din oferta. Termenul exact de livrare se poate comunica numai in momentul emiterii comenzii – la cererea explicita al beneficiarului.

Firma GAM-RO NU POATE PRELUA RASPUNDEREA PENTRU EVENTUALE INTARZIERI A LIVRARII PIESELOR, CAUZATE DE LIVRAREA INTARZIATA AL PRODUCATORULUI DIRECT.

   4.CONDITII COMERCIALE GENERALE

GAM-RO este o companie independenta, nu este reprezentant oficial al acestor marci. Marcile inregistrate (JCB,CAT, Komatsu, Perkins, Deutz sau altele) folosite in continutul acestui website sunt proprietatea detinatorilor legali, iar acesti termeni sunt folositi in scop informativ.

   Generalitati:

Pentru toate relatiile comerciale care se stabilesc intre noi ca furnizor si clientul nostru ca beneficiar sunt valabile urmatoarele conditii generale de vanzare si livrare in masura in care alte conditii nu au fost stabilite in scris. Conditiile deviante sau oponente ale beneficiarului nu vor fi recunoscute de catre noi decat in cazul in care valabilitatea acestora a fost in mod deosebit si in scris acceptate. Conditiile noastre de vanzare si de livrare sunt valabile si in cazul in care noi in cunostinta conditiilor oponente sau deviante ale beneficiarului si fara rezerve am executat sau executam comanda. Toate intelegerile inafara conditiilor noastre comerciale, dintre noi si beneficiar, facute in scopul implinirii contractului vor fi in contract in scris stabilite.

   B. Oferte

Ofertele si afirmatiile asupra preturilor si termenelor de livrare nu implica nici un angajament, ele devenind obligatorii numai dupa confirmarea in scris. Informatiile despre masuri, greutate si performante, fotografiile, precum si pentru masini si utilaje folosite, piese uzate si/sau reconditionate, datele despre durata si masura uzurii sunt aproximative si fara obligatie, in afara cazului cand ele au fost numite ca si informatii silitoare. Peste estimarile de cheltuieli, desene, date tehnice si alte documente pastram drepturile noastre de posesor si de autor, accesul la ele pentru terti este interzis.

   C. Preturile si conditiile de plata

Preturile sunt valabile, daca altfel nu au fost in mod deosebit stabilite, de la depozit sau locul de stationare si nu cuprind cheltuielile pentru ambalaj, incarcare si transport. La preturi trebuie socotita si TVA dupa legile in vigoare in tarile de destinatie/stationare. In lipsa unor conventii deosebite, plata se efectueaza in numerar fara orice reducere la predarea masinii, utilajelor , pieselor sau alte obiecte sau servicii contractate. In cazul unei conventii stabilite se va efectua plata in cadrul unei durate de timp hotarate si socotite de la data de facturare. Mandatele de plata, cecuri si bilete de ordin vor fi acceptate numai pe baza unei conventii extraordinare, scrise si numai in forma de avans, sub premiza facturarii tuturor cheltuielilor de incasare si remize. Compensarea platii, cu pretentii nerecunoscute de toate felurile, precum si exersarea unui drept de retinere sunt excluse, o exceptie formeaza numai cazul in care solicitarile respective au fost stabilite cu puterea dreptului, sunt necontestate sau sunt recunoscute de catre noi. Daca beneficiarul nu achita plata in cadrul termenului stabilit, noi suntem indreptatiti sa incasam o penalitate de 0,1 % din valoarea soldului pentru fiecare zi de intarziere .Valoarea penalitatilor poate depasi valoarea marfii. In cazul in care noi suntem in stare a dovedi daune in caz de intirziere a platii, suntem indreptatiti sa pretindem plata pagubei produse. In caz de dubiu de insolventa al beneficiarului, noi suntem indreptatiti sa pretindem un avans sau sa anulam contractul, daca dupa subsemnarea lui, ajung la stiinta noastra unele circumstante care produc o neincredere in solventa beneficiarului.

   D. Livrarea

Durata termenului de livrare se socoteste de la ziua de confirmare a comenzii si executarea platii, dar nu inainte de clarificarea tuturor intrebarilor tehnice si comerciale, care sint legate cu furnizare. Respectarea obligatiilor de livrare presupune deasupra implinirea ordentlica si prompta a sarciniilor beneficiarului. Termenul de livrare e pastrat, daca pana la expirarea lui obiectul a parasit depozitul /locul de stationare sau a fost anuntata o dispozitie de expediere. GAM-RO nu poate prelua raspunderea eventualele modificari de stoc, pret sau intarzieri ale producatorului, furnizorului sau transportatorului. Limitele responsabilitatii prezentate mai inainte nu sunt valabile in cazul in care exista o conventie la o afacere comerciala fixa. Daca beneficiarul intra in intirziere la preluarea marfii sau violeza alte obligatii de cooperare, noi sintem in acest caz indreptatiti, sa pretindem o despagubire a daunei produse, inclusiv eventuale cheltuieli suplimentare. Beneficiarul suporta si riscul unei pierderi sau degradari intamplatoare a marfei, incepind cu data expirarii termenului de preluare.

   E. Transmiterea riscului

Daca in confirmarea comenzii altfel nu a fost stabilit, livrarea marfii se intelege intotdeauna plecarea de la depozit sau de la locul de stationare. Riscul se transmite pe beneficiar sau cu plecarea obiectului de la depozit/loc de stationare sau de la ziua dispozitiei de expediere, aceasta fiind valabila chiar si in caz de livrari partiale sau daca noi am preluat si alte prestatii, ca si cheltuielile de expediere sau exportul/importul si punerea in functiune, prestatii care pretind o conventie extraordinara si in scris.La cererea beneficiarului, noi asiguram marfa, pe cheltuiala lui, impotriva pagubelor produse de furt, de degradare, de transport, de foc sau de apa precum si impotriva altelor riscuri asigurabile.

   F. Garantie

Livrarea marfii folosite se va face cu excluderea formala a tuturor drepturilor de garantie ale beneficiarului. Drepturile de garantie al beneficiarului sunt dependente si presupun, ca el si-a indeplinit la timp obligatia lui de control si de reclamatie pana in momentul semnarii de primire a facturii pentru marfa ridicata de la un reprezentant al nostru sau in termen de 2(doua ) zile de la facturare in cazul expedierii marfii prin mesagerie. Noi suntem indreptatiti, dupa alegerea noastra, la reparatia defectului sau la livrarea partilor componente de schimb, unde reparatia va fi facuta sub premiza preluarii tuturor cheltuielilor necesare. In nici un caz nu vom prelua garantia pentru pagube care s-au produs din cauzele urmatoare: aplicatii incorecte sau neadecvate, montare gresita, punere in functiune prin beneficiar sau de o treia persoana, uzura naturala, ingrijirea incorecta sau inconstienta, carburanti si lubrifianti necorespunzatori, materiale de schimb improprii de calitate minora, lucrari de constructii mediocre, fundatii insuficiente, influente chimice, electrochimice sau electrice, in masura in care ele nu sint de catre noi implicate. Toate celelalte pretentii al beneficiarului, mai ales pretentia la despagubire a avariilor, care nu au avut loc la obiectul livrat sint excluse. Indeosebi nu raspundem pentru diminuarea beneficiului, sau alte pagube de avere ale beneficiarului.Tot asa nu sint valabile limitele amintite daca beneficiarul pretinde, din cauza lipsei unei proprietati confirmate, despagubire pentru neexecutarea contractului .Raspunderea noastra se limiteaza la inlocuirea sau restituirea contravalorii bunului livrat.

O obligatie la despagubire largita in fata celei prevazute, este exclusa fara a lua in considerare natura juridica a pretentiei .

   G. Rezervarea proprietatii

Toate marfurile livrate raman proprietatea noastra pana la platirea completa a pretului, inclusiv penalitati si cheltuieli. Rezervarea proprietatii ramine in vigoare pe durata existentei pretentiilor noastre fata de beneficiar, din aceasta sau dintr-o alta tranzactie comerciala , mai ales pe durata existentei unui sold debitor. Biletele la ordin, CEC-urile, cedarea de creante pot fi acceptate ca forma de plata, dar nu sting debitul decat la incasarea lor in numerar. Daca beneficiarul se comporta intr-o maniera contrara contractului, indeosebi la intaziere a platii, noi suntem indreptititi sa luam marfa inapoi, iar beneficiarul este obligat la predare. Preluarea marfii nu prezinta un caz de anulare al contractului, numai daca acesta a fost in mod deosebit de catre noi stipulat in contract in mod expres stabilit. In caz de sechestrare, contractul va fi totdeauna anulat. Cazul sechestrarii sau altelor interventii de la o a treia persoana, vor fi imediat anuntate de beneficiar, ca sa putem sa depunem o plingere la tribunal . In masura in care a treia persoana nu este in stare sa ne plateasca cheltuielile de judecata si alte cheltuieli legate de proces, beneficiarul va fi obligat sa ne despagubeasca pentru pierderile respective.

   H. Competenta judecatoreasca

La toate controversele rezultate din relatii contractuale, chiar daca beneficiarul este un comerciant inscris in registrul de comert, este o persoana juridica sau persoana fizica , competenta judecatoreasca este in raza teritoriala unde segaseste sediul nostru social. Acelasi lucru este valabil si daca beneficiarul nu are competenta judecatoreasca generala pe acelasi teritoriu, s-a mutat dupa incheierea contractului , sau domiciliul si sediul lui obisnuit nu sint cunoscute la data depunerii plingerii. Noi sintem in toate cazurile indreptatiti, sa depunem o plingere impotriva beneficiarului si la tribunalul competent pentru localitatea lui de domiciliu.

Scroll to Top